Pilica 330: 2023

Trasę rozpoczęliśmy u samych źródeł, które są niepozorne, by po kilku kilometrach tworzyć już dość bystry ciek wodny. Całość trasy przebiega w maksymalnej odległości ok. 1 km od Pilicy by po 330 km dotrzeć do miejsca,  miejsce gdzie Pilica spotyka się z Wisłą.

Zobacz